אילת בריכות שחייה בע"מ

Eilat Swimming Pools L.T.D

​​שירות-אספקה-בניה-יעוץ-אחזקה 

לבריכות שחייה ומערכות מים

08-6333027
 טיפול במים חסכוני ואמין ,פתרונות לבריכה שחייה ומערכות מים
Water treatment that is cost-effective and reliable Customised complete swimming pool solutions
Lovibond MD200  פוטומטר 
pH+ וחומצה ציאנורית CL-PH-STAB למדידת : כלור
 הפוטומטר מיועד למדידה יום יומית קלה ומדויקת של כלור ו-רמת החומצה  בבריכות שחיה ומערכות מי שתייה
. המכשיר מספק דיוק גבוה בתוצאות בעזרת מסנני גל איכותיים
תכונות ויתרונות עיקרייםתאורת רקע לתצוגה
IP68  בעל עמידות גבוהה למים ולאבק 
 מסופק כערכה המכילה את כל הדרוש לעבודה מיידית - מכשיר עם סוללות וראגנטים
 ארוז במזוודה נוחה
אוגר נתונים עם תאריך ושעון פנימי-  ממשק אנפרה אדום להעברת נתונים למחשב או למדפסת
מדידת עכירות
.מד עכירות רציף המיועד למים בעלי עכירות נמוכה עד בינונית
מד העכירות  הינו מערכת מדידה מושלמת הכוללת תא מדידה בזרימה, סנסור אופטי, יחידת תצוגה ובקר  בנויים כמערכת משולבת אחת תא המדידה השקוף מאפשר מדידה במעקף תוך הפרדת הדגימה מיתר חלקי המערכת. תחום המדידה  NTUהוא 0-1000
שיטת המדידה הנפלומטרית מבוססת על התקן האמריקאי 
 המערכת כוללת תצוגה דיגיטלית מפורטת ברזולוציה גבוהה ומוארת. בקר המערכת מאפשר תפעול מד העכירות ע"י לחצני תכנות וגישה לתפריטי כיול, תצוגה, שידור נתונים והתראות ויזואליות וע"י ממסרים חשמליים
 
  מדידות איכות מים - מכשור רציף 
בתחום זה אנו מציעים פתרונות מקצועיים תוצרת חברת פרומיננט 
מדידה רציפה של המשתנים הנפוצים ביותר במערכות בריכות שחייה ואספקה וטיפול במי שתייה
טמפרטורה/עכירות /רדוקס/PH/המשתנים הנמדדים המוצעים כאן הם כלור
מערכת אופיינית מושלמת כוללת יחידת תצוגה (בקר), אלקטרודה עם כבל ובית אלקטרודה 
מערכת מושלמת (עם או ללא התקנה) מופעלת ונבדקת לפני אספקה
 אנו מציעים מערכות המבוססות על דגמים שונים :דולקומרין 
המתאימים להתקנה חיצונית או בפאנל של לוח בקרה
ניתנות להרחבה עד 16 בריכות שחייה באותה מערכת II DULCOMARIN  מערכות
 משאבות מינון 

חברת  פרומיננט היא יצרן משאבות המינון המוביל בעולם
משאבות מינון לבריכות שחייה ומאגרי מי שתייה

לספיקה מכסימלית של מ- 0.5 ליטר/שעה עד כ- 20 ליטר/שעה וללחצים נגדיים עד 25 אטמוספרות. בדרך כלל הן בעלות הנעת אלקטרומגנט (סולנואיד) ופיקוד אלקטרוני
שימושים אופייניים של משאבות מינון קטנות הם לדוגמא; הכלרת מי שתייה במערכות עירוניות, טיפול במי בריכות שחייה, מינון תוספים כימיים וחומרי ניקוי לטיפול במערכות מי תהליך תעשייתיות, מינון תוספים למערכות ייצור מזון ודישון בחקלאות
לספיקה מכסימלית מ- 20 ליטר/שעה עד כ- 200 ליטר/שעה וללחצים עד כ- 70 אטמוספרות. הנעת סולנואיד או מנוע וגיר ופיקוד אלקטרוני אינטגרלי בחלק מן הדגמים