אילת בריכות שחייה בע"מ

Eilat Swimming Pools L.T.D

​​שירות-אספקה-בניה-יעוץ-אחזקה 

לבריכות שחייה ומערכות מים

08-6333027
משדר זרימה אולטראסוני
מגוון רחב של משדרי זרימה אולטרוסוני
למדידה זרימה ללא חדירה בתוך הצנרת! אין צורך בניקוי שבשבת אמין מאוד : דיוק 1%

מגיע עם בקר תצוגה כולל יציאת תקשורת לבקרת מבנה


משדר מפלס הידרוסטטי עם דיאפרגמה שטוחה
מגוון רחב של משדרי לחץ ל למאגרי מים בורות ביוב ותא איזון של בריכות שחייה
מגיע אם כבל 5 או 10 מטר ,למשדר יש פיצוי מלא טמפרטורה
דיאפרגמה החזקה : לייזר מרותך שתוצאתה יציבות לטווח הארוך
 MAלמשדר יש יציאה 4-20
.N1500 בקר אוניורסלי 
סדרת של מדדי תהליך אוניברסליים הם מכשירי ביצועים גבוהים
תכנון מהלוח הקדמי היא מהירה וקלה
תצוגת חמש ספרות אולטרה בהירה ,נקודה עשרונית לבחירה, אספקת חשמל 220
ספק כוח פנימי למשדרי שדה
MA  4-20 יציאה
RS4855 ממשק דיגיטלי לתקשורת
אוגרי נתונים - התראות- בקרה 
אילת בריכות שחייה בונה לפי דרישה ללקוח מערכות לצפייה חדר .מכונות מרחוק דרך האינטרנט 
צפייה במחשב או בפלאפון למצב זמן אמת כולל התראות על תקלות
גרפים לצפייה בהיסטוריה לפי דרישות משרד הבריאות
 SIM אפשר לחבר את המערכת דרך חיבור קווי או דרך מודם אם
:כרטיס,רשם נתונים רב ערוצים​ ​כניסות אוניורסליות
0 - 5 V, 0-10 V, 4-20 MA, PT100, 10K, NTC, PTC
התראה בזמן אמת, הארכה בלתי מוגבלת של כניסות ויציאות
מכשור למערכות מים 
למדידת : מפלס - זרימה - רשמים - אוגרי נתונים - תקשורת אלחותי - טמפרטורה - צגים 
אילת בריכות שחייה מייצגת את חברת יונייטד מכשור באילת וערבה
מכשור לטיפול במים חסכוני ואמין ,פתרונות לבריכה שחייה ומערכות מים
Water treatment that is cost-effective and reliable Customised complete swimming pool solutions