אילת בריכות שחייה בע"מ

Eilat Swimming Pools L.T.D

​​שירות-אספקה-בניה-יעוץ-אחזקה 

לבריכות שחייה ומערכות מים

08-6333027
אילת בריכות שחייה" פועלת לפי הסטנדרטים, נהלים וכללים של המשרד להגנת הסביבה"
כדי לשפר את השירותים שלנו ולסייע ללקוחות שלנו "אילת בריכות שחייה" מספק ללקוחות שלהם את הטפסים ה
רלוונטיים לבקשת היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה
קישורים לאתרים רלוונטים

שם הכימיקל

? אחסון, ציוד מגן ,שילוט , מה אני צריך ואזה כמות 
על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993
לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השניה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים. 
(MSDS) גיליון בטיחות חומרים מסוכנים 
לכימיקלים של אילת בריכות שחייה בע"מ
 (MSDS) כדי להוריד או להדפיס של גיליון נתוני בטיחות חומרים מסוכנים
,לחץ על השם של הכימיקלים שאתם מעוניינים, ולאחר מכן לחץ על הסימן להורדה

מידע על ​היתר רעלים

Information about permits for chemicals

 אצלנו : מכירת ציוד מגן

יעוץ מקצועי

איך לקבל היתר רעלים?
יש למלא טופס בקשה להיתר רעלים ולהגישו, בצירוף אישור תשלום אגרה, לענף חומרים מסוכנים במשרדי המחוזות של המשרד להגנת הסביבה. לקראת הנפקת היתר יערוך נציג ענף חומרים מסוכנים מחוזי בדיקה בעסק, ואם ימצא כי העסק עומד בתנאים הנדרשים יונפק לו היתר לתקופה קצובה על פי סיווג המפעל. ההיתר יחודש אחת לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים, לפי רמת הסיכון של העסק הנקבעת על ידי סיווג לדרגות C ,B ,Aפרטים שיש למלא בעת הגשת הבקשה להיתר פרטים אישיים ופרטי העיסוק של בעל ההיתר הרעלים שבעל ההיתר רשאי לסחור בהם, כולל מספרי או"ם, קבוצת סיכון ומהות סיכון, צופן פעולת חירום, פרט המכס שהחומר שייך אליו, סוגי אריזות ושיטת אחסון כמות הרעלים לצריכה שנתית וכמות מרבית מבוקשת

חובות בעל ההיתר

בעל היתר מחויב לעמוד בתנאים המפורטים בהיתר רעלים, כגון אחסון נאות של חומרים מסוכנים, שילוט לזיהוי מהיר, היערכות למצבי חירום, שינוע, טיפול בפסולת חומרים מסוכנים ועוד. למגזרים עסקיים, דוגמת בתי דפוס, ברכות שחייה, בתי חולים, מרפאות, מובילים, סוחרים, מעבדות, מכוני צילום ומכבסות, יש תנאים מיוחדים.בעל היתר מחויב למנוע חדירת חומר מסוכן לשפכים או לקרקע, ולמנוע את פליטתו לאווירבעל היתר חייב לנהל פנקס רעלים ולרשום בו כל קנייה ומכירה של חומרים מסוכנים החייבים בהיתר. לכל קנייה יש לרשום:תאריךתיאור החומר, כמותו והשימוש המיועד לושמו של הספק או הקונה, המען ומספר היתר הרעלים שלו טופס לפנקס רעלים מצורף לבקשה להיתר רעלים. הסבר מפורט על אופן ניהול הפנקס מצוי בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג -1993.בעל היתר רעלים חייב בדיווח שנתי על פסולת חומרים מסוכנים הנוצרת בעסק. הדיווח נעשה על גבי טופס דיווח פסולות מסוכנות הנספח לתוספת הראשונה לבקשת היתר רעים